رمیدیم و رمیدیم

             ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم
                                                          امید ز هر کس که بریدیم بریدیم

            دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند
                                                          از گوشه‌ی بامی که پریدیم پریدیم

            رم دادن صید خود از آغاز غلط بود
                                                          حالا که رماندی و رمیدیم رمیدیم

وحشی بافقی

/ 1 نظر / 14 بازدید