تعهد و تخصص

باسم الله

می گویند تقوا از تخصص لازم تر است، آن را می پذیرم. اما می گویم آنکس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقوا است.

شهید چمران

خدایا ! هدایتم کن. زیرا می‌دانم که گمراهی چه بلای خطرناکی است.
خدایا ! هدایتم کن که ظلم نکنم‌؛ زیرا می‌دانم که ظلم چه گناه نابخشودنی است‌.
خدایا ! نگذار که دروغ بگویم که دروغ ظلم کثیفی است.
خدایا! محتاجم نکن که تهمت به کسی بزنم که تهمت خیانت ظالمانه ای است.
خدایا‌! ارشادم کن که بی‌انصفانی نکنم زیرا کسی که انصاف ندارد‌‌، شرف ندارد‌.
خدایا! راهنمایم باش تا حق کسی را ضایع نکنم‌. زیرا بی‌احترامی به یک انسان همانا کفر خدای بزرگ است‌.
خدایا! مرا از بلای خودخواهی و غرور نجات ده‌ تا حقایق وجود را ببینم و جمال زیبای تو را مشاهده کنم‌.
خدایا‌ ! ناپایداری دنیا و روزگار را همواره در نظرم جلوه‌گر کن تا فریب زرق و برق عالم خاکی مرا از یاد تو دور نکند‌.
خدایا ! من کوچکم‌ ،ناچیزم‌، پر کاهی در برابر طوفانها هستم. به من نیرویی ده تا ناچیزی خود را ببینم و جلال و عظمت تو را به راستی ببینم و به درستی تفهیم کنم‌.
خدایا! دلم از ظلم و ستم گرفته است. تو را به عدالتت سوگند میدهم مرا در زمره ستمگران و ظالمان قرار نده‌.
خدایا ! می‌خواهم فقیری بی‌نیاز باشم. که جاذبه‌های مادی زندگی مرا از زیبایی و عظمت تو غافل نگرداند‌.
خدایا ! خوش دارم گمنام و تنها باشم تا در غوغای کشمکش‌های پوچ گم نشوم.
خدایا! دردمندم‌.روحم از شدت درد می‌سوزد‌. قلبم می‌جوشد و احساسم شعله می‌کشد وبندبند وجودم از شدت درد سیهه می‌زند که مرا در بستر مرگ آسایش بخشی. خسته شده‌ام. پیر شده‌ام‌. دلشکسته‌ام‌. ناامیدم. دیگر آرزویی ندارم. احساس می‌کنم که این دنیا دیگر جای من نیست. با همه وداع می‌کنم. فقط می‌خواهم با خدای خود تنها باشم.

خدایا! خدایا! خدایا!
به سوی تو می‌آیم و از عالم و عالمیان می‌گریزم که مرا در جوار رحمتت سکنی دهی‌.

 

/ 1 نظر / 44 بازدید
دلخون

سلام خواندم مطالبتان را و استفاده بردم حضورت را گرامی میدارم