خيام


نيکی بدی که در نهاد بشر است..............شادی و غمی که در قضا‌و‌قدر است
با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل....................چرخ  از تو  هزار بار  بيچاره‌تر است

/ 0 نظر / 9 بازدید