جهت انبساط خاطر

اعصاب چیست ؟ چیزیست که هیچکس ندارد وهمه توقع دارند تو حتما داشته باشی !

آیا می‌دانستید که انسانها به جز کودکِ درون یک عدد خر درون هم دارند ! که گاهی زمام امور را به دست می‌گیرد !

آیا میدانید بعضی وقتها وجدان مانع ارتکاب گناه نمی شه، فقط گناه رو کوفت آدم می کنه!

معلم: 10 تاسیب داریم من 9 تاشو میخورم ، چند تا سیب میمونه؟ بچه: همون یکی روهم بردار بخور بدبخت سیب نخورده !

هرکس که نداند و نداند که نداند/ در جهل مرکب ابدالدهر بماند. هرکس که نداند و نخواهد که بداند/ حیف است چنین جانوری زنده بماند !

والدین گرامی اینقدر نگین "وقتی ما سن شما بودیم این جورخوب بودیم، اون جورخوب بودیم. " مادر بزرگ ها دهن لق تر از چیزین که فکر می کنین !

بــــچه پـــررو کیست ؟ موجودی بسیار محترم که حجم حرفهایش از دوبرابر مساحت دهانش نیز بیشتر است!

کچله میره آرایشگاه همه بهش میخندن بهشون میگه : زهر مار اومدم آب بخورم !

/ 1 نظر / 17 بازدید
kianaz

سلام