کرم بین و لطف خداوندگار

امام علی(علیه السلام) به مالک اشتر:

ای مالک!
اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی،
فردا به آن چشم نگاهش مکن 

شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی

/ 1 نظر / 11 بازدید
هستی

امام باقر علیه السلام می فرماید: خداوند عزوجل کسي را که در ميان جمع ، بدون ناسزاگويي شوخي کند ، دوست دارد . کافي ، ج 2 ، ص (663)