هر چه قدر بيش تر به تر

به نام خدا


زن و شوهر هر چه بيش تر به هم محبت کنند زيادي نيست. آن جايي که محبت هرچه زياد شود ايرادي ندارد، محبت زن و شوهر است. هر چه به هم محبت کنيد خوب است و خود محبت هم اعتماد مي آورد. اين محبت زن و شوهر هم جزو محبت هاي خدايي است.اين از آن محبت هاي خوب است. هرچه بيش ترشود به تر است.


مطلع عشق؛ گزيده اي ازرهنمودهاي حضرت آيت الله سيد علي خامنه اي


/ 2 نظر / 10 بازدید
الف.ميم

مطلب قشنگی بود. دستتون درد نکنه

saleh hahsemi

مطلب خوبي بود زنگ فيلم جواهري در قصر براي موبايل http://www.salehforum.com/showthread.php?tid=375